hodiny
PO - PÁ: 9:00 - 16:00 SO - NE: Zavřeno
Máte dotaz? volejte +420 773 782 739

Průběh oddlužení

1

Kontaktujte nás

více méně

Za účelem zahájení insolvenčního řízení je třeba nás kontaktovat, a to buď telefonicky na čísle: 773 782 739, e-mailem na adrese: info@bankrotconsulting.cz nebo pomocí kontaktního formuláře, který naleznete níže nebo v záložce kontakt.

2

Zhodnocení Vaší aktuální situace

více méně

Společně vyhodnotíme Vaši situaci, poradíme Vám, jaké podklady je nezbytné shromáždit, a domluvíme se na dalším postupu.

3

Zpracování insolvenčního návrhu

více méně

Pokud společně dojdeme k názoru, že oddlužení je pro Vás vhodnou a dosažitelnou možností, společně vypracujeme insolvenční návrh i se všemi nutnými přílohami, který bude prvním oficiálním krokem na cestě k Vašemu oddlužení.

4

Zahájení insolvenčního řízení

více méně

Jakmile je Váš insolvenční návrh vypracován, podáme jej za Vás příslušnému soudu. Insolvenční řízení je zahájeno po zveřejnění insolvenčního návrhu v insolvenčním rejstříku. Od této chvíle již nemůže být na Váš majetek provedena exekuce, ani na Vás věřitel nemůže podat žalobu k soudu či rozhodci.

5

Povolení oddlužení a rozhodnutí o úpadku

více méně

V této fázi soud vyhodnotí, zda Váš insolvenční návrh obsahuje všechny náležitosti spolu se všemi požadovanými přílohami. Pokud soud shledá, že je návrh v pořádku, a že se dlužník nachází v úpadku či hrozícím úpadku, vydá o tom rozhodnutí. Tímto rozhodnutím je Vám zpravidla povoleno oddlužení a zároveň je Vám ustanoven insolvenční správce, který bude po celou dobu trvání insolvenčního řízení dohlížet nad jeho hladkým průběhem ke spokojenosti všech účastníků.

6

Schválení oddlužení

více méně

V další fázi Vám bude insolvenčním správcem sdělen termín konání přezkumného jednání, na kterém bude posouzena oprávněnost či neoprávněnost pohledávek přihlášených do Vašeho insolvenčního řízení. Na základě výsledku přezkumného jednání a zprávy insolvenčního správce rozhodne soud o schválení a způsobu řešení Vašeho oddlužení, které může být realizováno plněním splátkového kalendáře nebo zpeněžením majetkové podstaty, tj. prodejem Vašeho majetku.

7

Splnění oddlužení a podání návrhu na osvobození od dluhů

více méně

Pokud budete během Vašeho insolvenčního řízení plnit všechny Vám stanovené povinnosti, vydá soud usnesení o splnění oddlužení, jímž Vás osvobodí od placení pohledávek, které nebyly uspokojeny v průběhu Vašeho oddlužení. Tyto už po Vás poté nebude moci nikdo vymáhat a Vy tak budete moci žít dál v klidu bez stresu a strachu z vymahačů.