hodiny
PO - PÁ: 9:00 - 16:00 SO - NE: Zavřeno
Máte dotaz? volejte +420 773 782 739

Osobní bankrot / oddlužení

personal-img.jpg

Nezvládáte splácet svoje dluhy?

Ocitli jste se v dluhové pasti a nevíte, komu splácet dřív?

Klepají Vám na dveře exekutoři a vymahači a Vy nevíte, jak dál?

Učitě Vám pomůže oddlužení neboli osobní bankrot. Obraťte se na nás, společně to zvládneme! I Vy máte právo žít bezstarostný život bez dluhů!Proč do toho jít?

  • Oddlužení je jediná právní cesta, jak se zbavit Vašich dluhů jednou provždy.
  • Po zahájení oddlužení už na Vás exekutoři nemohou, neboť se provádění exekucí zastaví.
  • Věřitelé dostanou v oddlužení pouze to, na co mají nárok, nemravné úroky Vám budou zredukovány. 
  • V oddlužení Vám může být prominuto až 70 % dluhů.
  • V průběhu oddlužení se již nemusíte bát nekonečného narůstání Vašich dluhů o nepřiměřené úroky.
  • Vaši věřitelé už po Vás nebudou moci dluhy nikdy vymáhat, neboť po skončení oddlužení soud vydá usnesení, jímž Vás od placení pohledávek osvobodí.

Cítíte, že tato cesta je ideální přímo pro Vás? Kontaktujte nás, vše potřebné vyřešíme za Vás!
 

Podmínky oddlužení

1.
Bezchybně vypracovaný návrh na povolení oddlužení více informací méně informací

Prvním oficiálním krokem na Vaší cestě k oddlužení je bezchybně vypracovaný návrh na povolení oddlužení. Poté, co je insolvenční návrh doručen příslušnému soudu, je soud povinen zahájit insolvenční řízení tím, že insolvenční návrh zveřejní v insolvenčním rejstříku.

2.
Tzv. úpadek nebo hrozící úpadek více informací méně informací

Pod podmínkou úpadku se rozumí situace, do které se dostanete, pokud máte závazky u více věřitelů, které nejste schopni plnit (tzv. platební neschopnost), a zároveň jsou tyto závazky po lhůtě splatnosti déle než 30 dnů. Hrozící úpadek je potom situace, kdy ještě nesplňujete podmínky úpadku, ale vzhledem k Vaší finanční situaci lze předpokládat, že se do této situace dostanete.

3.
Schopnost úhrady alespoň 30 % svých dluhů více informací méně informací

Během trvání oddlužení musíte být schopen uhradit alespoň 30 % z celkové výše Vašich dluhů, jež byly věřiteli řádně přihlášeny do Vašeho insolvenčního řízení. Tato hranice je stanovena zákonem a je jednou ze stěžejních podmínek oddlužení. Pokud předem víte, že nejste tuto podmínku schopni během trvání Vašeho oddlužení splnit, máte zákonem danou možnost požádat své věřitele o udělení souhlasu s tím, že by v rámci Vašeho oddlužení obdrželi méně než 30 % svých přihlášených pohledávek. Po obdržení tohoto souhlasu Vám může být schváleno oddlužení i přesto, že nesplníte zákonem stanovenou míru uspokojení Vašich věřitelů.

4.
Poctivý záměr více informací méně informací

Poctivý záměr dlužníka během celé doby trvání insolvenčního řízení je další podmínkou při povolení oddlužení. Jako tzv. nepoctivý záměr je zpravidla považováno takové jednání dlužníka, jehož účelem je páchání trestné činnosti, ať už majetkové nebo hospodářské povahy, dále snaha úmyslně poškodit své věřitele nebo snaha zatajit svůj majetek během oddlužení. Tento je však vždy posuzován na základě konkrétních okolností daného případu.

související informace naleznete:

Průběh oddlužení Časté otázky
Kalkulačka

Kalkulačka

Měsíční splátka pro oddlužení:

- Kč

Mzda k výplatě:

- Kč

Celková výše splátek pro oddlužení za pět let:

- Kč

Maximální výše dluhu:

- Kč

Kolik ušetříte:

- Kč