hodiny
PO - PÁ: 9:00 - 16:00 SO - NE: Zavřeno
Máte dotaz? volejte +420 773 782 739

Vaše časté otázky

Co se vlastně skrývá pod pojmem oddlužení?

Oddlužení, více známé pod označením osobní bankrot, je způsobem řešení dvou možných situací, a to úpadku a hrozícího úpadku. Do úpadku se dostanete, pokud máte závazky u více věřitelů, které nejste schopni plnit a zároveň jsou tyto závazky po lhůtě splatnosti dobu delší než 30 dnů. Hrozícím úpadkem je zase situace, kdy ještě nesplňujete podmínky úpadku, ale vzhledem k Vaší finanční situaci lze předpokládat, že se do této situace dostanete.

Co se stane, když v průběhu oddlužení ztratím své zaměstnání a přijdu tím o svůj příjem?

I tato situace samozřejmě může nastat, ale stále to nemusí být důvod k velké panice. Oddlužení Vám ihned zrušeno nebude, ale musíte tuto skutečnost co nejdříve oznámit svému insolvenčnímu správci a příslušnému soudu. Poté jste povinni aktivně usilovat o získání nového zaměstnání a rovněž nesmíte odmítnout splnitelnou možnost si příjem obstarat, stále však platí podmínka, že musíte během trvání oddlužení uhradit věřitelům minimálně 30 % pohledávek.

Dluhy máme společné s manželem. Musíme jít do oddlužení každý sám, nebo to lze provést společně?

Manželé mohou podat i tzv. společný návrh manželů na povolení oddlužení. Podmínkou tohoto návrhu je, abyste ke dni, kdy tento návrh dojde na příslušný insolvenční soud, byli manželi. Jednou z výhod společného oddlužení manželů je skutečnost, že manželé společně lépe dostáhnou zákonem požadované 30 % hranice uspokojení věřitelů, pokud také mají manželé některé závazky společné, do společného oddlužení manželů se započítávají pouze jednou. V neposlední řadě také společný bankrot manželů chrání oba manželé, tedy i toho, který dluhy nezavinil, neboť dluhy, které v manželství nadělal jeden z manželů a druhý třeba o nich ani nevěděl, patří oběma manželům.

Co patří mezi přílohy insolvenčního návrhu?

Zpravidla je nezbytné doložit seznam Vašeho majetku, seznam závazků spolu s kopiemi dokumentů dokazujících jejich existenci, dále listiny dokládající údaje o Vašich příjmech za poslední tři roky, popřípadě ověřenou darovací smlouvu či smlouvu o důchodu.

Jsem podnikatelem, mohu požádat o oddlužení?

Oddlužení je zpravidla povoleno fyzické osobě, která nemá dluhy z podnikání. Ani dluh z podnikání však nemusí bránit povolení oddlužení. Pokud se tento případ týká právě Vás, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme!

Můj příjem na povolení oddlužení nestačí. Co mám dělat?

Nezoufejte, i v takovém případě Vám poradíme, jak splnit zákonem stanovené podmínky pro oddlužení. Takovéto situace se většinou řeší uzavřením tzv. darovací smlouvy nebo smlouvy o důchodu se třetí osobou, která Vám bude pravidelně každý měsíc poskytovat částku v takové výši, aby Vaše oddlužení bylo možné. Každý případ v rámci oddlužení je zcela specifický, proto se na nás neváhejte obrátit!

Jak dlouho oddlužení trvá?

Pokud je způsobem Vašeho oddlužení splátkový kalendář, trvá oddlužení maximálně 5 let. Kratší doba je možná pouze v případě, že budete schopni uhradit 100 % svých závazků zahrnutých do insolvenčního řízení. V případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty trvá oddlužení pouze po tu dobu, než dojde k prodeji Vašeho majetku.

Mohu během oddlužení využívat např. služby internetu či paušál?

Samozřejmě! Během oddlužení však můžete mít pouze závazek ve výši, kterou budete schopni hradit z tzv. nezabavitelného minima. To je částka, která Vám zbyde z Vašich příjmů po odečtení srážek na splátky pohledávek Vašich věřitelů.

Již jsem se dříve pokusil osobní bankrot vyhlásit, soud mi ale návrh odmítl. Mohu požádat znovu?

Ano, i s takovými případy máme zkušenosti. Insolvenční návrh můžete znovu podat jak v případě, že Vám byl již dříve soudem insolvenční návrh odmítnut, tak i v případě, že v minulosti došlo k zrušení Vám schváleného oddlužení. Zároveň není zákonem stanovena ani žádná doba, po kterou dlužník nesmí podat nový insolvenční návrh.

Můžu si ponechat dědictví nebo dar, který jsem získal v průběhu mého oddlužení?

Tento majetek si bohužel ponechat nemůžete. Jeho nabytí musíte oznámit svému insolvenčnímu správci a poté mu ho vydat ke zpeněžení. Příjem ze zpeněžení pak bude použit jako mimořádná splátka nad rámec splátkového kalendáře. To stejné platí i u mimořádných příjmů a u majetku, který jste neuvedli v seznamu majetku, ačkoliv jste tak učinit měli.